Taekwondo Ana Statüsünün Bazı Maddeleri Hakkında Değişiklik Tekliflerimiz

28 Aralık 2014 tarihinde de yapılacak olan Mali Genel Kurul da oy kullanacak olan delege, antrenör ve kulüp idarecilerimiz;  Federasyonlarımızın Genel Kurulları yalnızca mevcut Federasyon yönetimlerinin her istediği doğrultuda el kaldırıp indirme yeri değildir. Bu Genel Kurullar 2 yılda bir bütün camianın bir araya geldiği, faaliyet programları ve bütçelerinindi onaylandığı, sorunların görüşüldüğü, Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlandığı demokratik ortamlardır.

 

Bu sebeple Ana Statümüzün bazı sorunlu maddelerinin değişmesi veya yeni maddelerinde eklenmesi bu Genel Kurullarda yapılacak oylama neticesinde mümkündür. Federasyonumuz Ana Statüsü biz Taekwondo camiasının aynı zamanda anayasasıdır. Bu anayasamızın eksik ve aksak olan maddelerini Bağımsız Spor Federasyonları yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde hep beraber değiştirip, eklemeler ve çıkarmalar yapabiliriz. Tabi bunun için şucu bucu demeden Taekwondo’nun, antrenörlerin, sporcuların ve kulüplerimizin geleceği için ortak fayda doğrultusunda birleşerek, hep beraber aynı fikir olup oylamada çoğunluk sağlamak şartıyla…

Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü

MADDE 24 – (3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

 28 Aralıktaki Mali Genel Kurulda Mevcut yönetime destek veriyor olabilirsiniz., ancak demokratik haklarımızın Mevcut Federasyonlar lehine ve ilerde olabilecek diğer Federasyon yönetimlerinin  iki dudakları arasına, keyfiyetine bırakmamalıyız.  Sonuçta bu Genel Kurulda Başkanlık ve Yönetim seçimleri olmayacağından, hepimizi ilgilendiren ortak konularda beraber olmamak için bir sebebimizde olamaz. Kaldı ki anne ve babamızı, kardeşlerimizi, eşimizi çok sevip aynı ortamlarda yaşamamıza rağmen onlarla da bazı konularda ev içerisinde ters düşünüp bu böyle değil şöyle olsun diyebilirken, neden beraber olduğumuzu Federasyon uygulamalarının bazılarını istemesek te evet diyeceğiz ki. Destek verdiğiniz yönetimi,.Mali Genel kurulda oylayıp oylamamak sizlerin bileceği iştir.Bizlerin bu konuda bir çalışması olmayacaktır.Fakat yanlış ve eksik gördüğümüz  Ana Statü maddelerinde gerekli değişiklikleri yapmak konusunda irade göstermekte Demokratik bir yaklaşımdır.Her onurlu insanında yapması gereken bir davranıştır. Aksi durum ancak diktatör, ben yaptım oldu denilen yönetim şekillerinde olur.

Bu amaçla 28 Aralıkta yapılacak olan Mali Genel Kurulda Ana Statümüzün bazı maddelerinin iptali ve yeni bazı maddelerin eklenmesi ile ilgili tekliflerimizi sizlerle paylaşma ve bu konuda camiadan gelecek başka öneri ve teklifleride değerlendirmek istiyoruz. Sitemize düşüncelerinizi ve değiştirilmesini üşündüğünüz, bizlerin düşünmediği önerileri de bizlerle mail olarak paylaşmanız durumunda hep beraber ortak çalışma yapabiliriz. Hatta mevcut Federasyonumuzun da bu değişiklik taleplerimize destek vermesi durumunda de Taekwondo adına son derece büyük bir iş yapmış olunur.

Önereceğimiz değişiklik tekliflerinin tamamı mevcut federasyonla birlikte hareket eden – etmeyen antrenör sporcu, hakem ve kulüplerinde evet diyeceği herkesin ortak problemleri olduğu konular olduğunu düşünüyoruz. Bu tekliflerimizin altına imza koyacak yürekli ve demokrat arkadaşlarımızı ,varsa başka teklifleri onları da bekliyoruz.

 Mevcut Federasyonumuzun doğru ve dürüst uygulamalar yaptığı konusunda bir korku ve şüphesi yoksa kendilerine güveniyorlarsa bizim bu tekliflerimizin gündeme alınması konusunda hayır dememeleri ve yardımcı olmalarını bekliyoruz.

 

  • Milli Sporcular Seyirci Olarak Katılacak

Telif Hakkı © 2017. cengizyagiz.com Tüm Hakları Saklıdır.