Şark Kurnazlığı - Serkan DOĞRU

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı, Spor Eğitim Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu Antrenör Eğitim Talimatını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirerek, tüm camia bireylerini kontrol altında tutabilmek ve muhalefeti tamamen ortadan kaldırabilmek adına antrenör arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynamıştır.

Taekwondo Federasyonu; 

 

MADDE 7-(1)  e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.” bendini,

MADDE 7-(1) e) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,” şeklinde değiştirmiş ve 21/07/2014 tarihinde federasyon sitesinde yayınlamıştır.

Bu madde ile özetle 5 YIL İÇİNDE 3 AY CEZA ALAN KİŞİLERİN ANTRENÖRLÜK HAKLARI ELLERİNDEN ALINMIŞ OLACAKTI.

Bu konu ile ilgili BİMER aracılığı ile yapmış olduğum başvuruda cevap olarak yönetim kurulunca düzenledikleri Antrenör Eğitim talimatının geçerli olduğunu bildirdiler. Ancak Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile yaptığım görüşmeler neticesinde Tüm Federasyonların (Özerk Federasyonlar dâhil) Antrenör Eğitim Talimatının aynı olması gerektiği farklı bir uygulama yapamayacaklarını öğrendim.

Bunun üzerine BİMER aracılığı ile Federasyon hakkında şikâyette bulundum.

VE SONUÇ OLARAK

Taekwondo Federasyonumuz  (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) DİYE BAŞLAYARAK MADDEYİ YİNE ESKİ HALİNE GETİRMEK ZORUNDA KALMIŞTIR. Bu değişikliği de 25/09/2014 tarihinde sessiz sedası federasyonun sitesinde yayınlamıştır.

TÜM CAMİAMIZA GEÇMİŞ OLSUN

(Değerli arkadaşlarım bu önemsiz gibi gözüken bir olay olsa da birçok arkadaşımızın geleceği ile oynanmak İSTENMİŞ, MUHALİF sesler kesilmek istenmiş, tüm güç sadece kendilerinde gibi gösterilmek istenmiştir. Çünkü Federasyon disiplin kurulu,  her istenmeyen kişiye gözün üstünde kaşın var deyip 3 ay cezayı verebilirdi. Kaldı ki Disiplin kurulunun cezanın gerektirdiği maddeden değil de alakasız maddelerin en üst limitinden ceza vermeye alışık bunun birçok örneğini yaşadık ve bu tip ceza alan arkadaşlarımızın cezalarını defalarca tahkim kuruludan döndürdük. )

           

 

 

Telif Hakkı © 2017. cengizyagiz.com Tüm Hakları Saklıdır.