BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

KANUN

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU

UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5774                                                                                                         Kabul Tarihi: 24/6/2008

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanması ve uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara "Devlet Sporcusu" unvanı verilerek, bu başarılarının taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi ve bu çerçevede Devlet tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan yararlanma usul ve esaslarının tespit edilerek Devlet Sporcusu unvanı verilmesine ilişkin şartların belirlenmesidir.

Devamını oku...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6215

 

Kabul Tarihi: 29/3/2011      

MADDE 10- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesinin başlığı “Bağımsız spor federasyonları” olarak, maddenin bir ila altıncı, dokuz ila onbirinci ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onaltıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve madde metninde geçen “özerk” ibareleri “bağımsız” olarak değiştirilmiştir.

Devamını oku...

Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü

4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

ANA STATÜ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Taekwondo Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Devamını oku...

Taekwondoya Sahip Çık

Duyurular

Sitemiz Yayında

Çalışmalarımızı daha hızlandırmak ve kendimizi daha iyi ifade edebilmek için web sitemizi yayına aldık.

Görüşleriniz bizim için değerlidir.

Lütfen bize yazınız.

info@cengizyagiz.com

Uyarı

Gerek "taekwondoyasahipcik" facebook sayfasına, gerekse www.cengizyagiz.com web sitemizin konuk defteri ve eposta bölümlerine bu güne kadar bir kısım insanlar gerek düşünce yetersizliğinden, gerek provokasyon amaçlı olarak manuplatif bir takım iletiler yollamaktalar.
Bugünden sonra bu kişilere hak ettikleri şekilde karşılık verilecek ve sayfalarımızdan uzaklaştırılacaktır.

 

Telif Hakkı © 2017. cengizyagiz.com Tüm Hakları Saklıdır.